Prekių katalogas

Garantija

 • GARANTIJOS SĄLYGOS 

  Kiekvieno gaminio naudojimo sąlygos paaiškintos jo instrukcijoje.
  Prieš pradedant naudoti įsigytą įrenginį būtina perskaityti instrukciją ir ja vadovautis. 

  PREKIŲ GARANTIJA

  Garantinio aptarnavimo sąlygos:
  1. Jūsų įsigytam gaminiui suteikiamas garantinis laikotarpis, nepriklausomai nuo to, koks pirkėjas, fizinis ar juridinis asmuo įsigijo prekę. Jei gaminys naudojamas juridinio asmens komerciniams ar profesionaliems darbams, garantijos sąlygos yra pirkėjo ir pardavėjo susitarimas. Pardavėjas gali anuliuoti garantijos sutartį paaiškėjus, kad gaminys buvo naudojamas kitaip nei nurodyta garantijos formoje. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu (CK 6.335 str. 5 d.). Garantija suteikiama ir galioja nuo gaminio įsigijimo dienos visą numatytą laikotarpį. Garantijos laikotarpiu NEMOKAMAI pakeisime dalį ar dalis, kurios pagamintos iš nekokybiškų medžiagų, nekokybiškai pagamintos arba netinkamai sumontuotos, ar visi šie atvejai kartu. Garantijos terminą bei aptarnavimų periodiškumą keturtakčiui varikliui nustato variklio gamintojas (žr.variklio vartotojų instrukciją).
  2. Garantija netaikoma gedimams, kurių priežastys:
  * Vartotojų instrukcijų reikalavimų nesilaikymas;
  * Aplaidi priežiūra ir remontas (pvz.: prijungus įrangą prie netinkamos srovės arba įtampos);

  * Pažeidimams dėl agresyvios aplinkos poveikio (pvz.: cheminės medžiagos, valymo priemonės);
  * Konkrečios aplinkos sąlygos (pvz.: įtampos nestabilumas linijoje, perteklinė įtampa arba netvarkinga instaliacija bendrai iki produkto pajungimo);
  * Gedimai dėl neteisingo karbiuratoriaus sureguliavimo;
  * Normalus nusidėvėjimas naudojant (pvz.: detalėms ir mechanizmams ar jų grupėms);
  * Akivaizdi perkrova dėl ilgalaikio gaminio naudojimo maksimaliu greičiu (pvz.: buvo viršytas įrangos pajėgumas);
  * Nepatvirtintų pjovimo įrangos elementų naudojimo;
  * Jėgos naudojimas, neteisingas naudojimas, avarijos (pvz.: kai įranga tyčia sugadinta; sugadinimai atsirado dėl susilietimo su pašaliniais daiktais (pvz., smėliu arba akmenimis) arba dėl panašių medžiagų, įtakos);
  * Gedimai dėl perkaitimo, esant užterštoms variklio aušinimo briaunoms, kanalams;
  * Savavališkas remontas ir reguliavimas, gaminio konstrukcijos keitimas ir/ar nenumatytų komponentų naudojimas;
  * Netinkamų ar neoriginalių dalių naudojimas, jei jos buvo gedimo priežastimi;
  * Netinkamo ar seno kuro naudojimas;
  * Gedimai dėl gaminio naudojimo komerciniams tikslams ar nuomai (jei perka fizinis asmuo).
  3. Įprasti valymo, reguliavimo ar priežiūros darbai nėra kompensuojami pagal šias garantijos sąlygas.
  4. Gaminių akumuliatorių baterijoms suteikiamas ribotas 6 mėnesių garantijos terminas.
  5. Dalims ir medžiagoms kurių susidėvėjimas yra natūrali darbo pasekmė ( natūraliai besidėvinčios detalės ir mazgai):
  5.1 Eksploatacinės medžiagos: peiliai, diskai,pjovimo gijos,pjovimo galvutės, uždegimo žvakės, alyvos, užvedimo troseliai, starteriai, lemputės, ratai, dantračiai, pavaros, guoliai, diržai, sankabos ir jų elementai, valdymo trosai, apsauginiai varžtai, šepečiai, peilių laikikliai, padangos, amortizatoriai ir kt. besidėvinčios dalys;
  5.2 Pavarų dėžės/transmisijos/hidraulinių siurblių/stiprintuvų komponentai: krumpliaračiai, guoliai, ašys, grandinės, hidrauliniai siurbliai, skriemuliai ir.kt;
  5.3 Kiti elementai: saugikliai, variklių šepetėliai, perkrovos reguliatoriai, jungikliai, valdikliai;
  5.4 Elementai, kurie nėra išvardinti šiame garantijos pase, tačiau veikimo bei naudojimo metu dėvisi.
  6. Klientas, kreipdamasis dėl gaminio aptarnavimo, privalo pateikti užpildytą garantijos pasą kartu su pirkimą įrodančiu dokumentu (kasos čekis, sąskaita ar pan.) Garantijos pasas, kurio bent viena skiltis nėra užpildyta arba kuriame nėra pardavėjo rekvizitų, negalioja. Garantijos pasas be pirkimą įrodančio dokumento teisės į garantinį aptarnavimą nesuteikia. Gaminys privalo būti su identifikacine kortele ar lipduku.
  7. Garantiniu laikotarpiu profilaktines apžiūras bei reikalingus darbus atlieka tik pardavėjo, gamintojo ar jo atstovo įgaliotas specializuotas servisas vadovaudamasis gamintojo rekomendacijomis bei instrukcijomis. Vartotojas negali reikalauti, kad įrenginys būtų remontuojamas naudojimo vietoje. Pirkėjas/vartotojas garantiniu laikotarpiu privalo dokumentuoti atliktus remonto/priežiūros darbus. Tam tikslui pardavėjas/serviso atstovas užpildo atliktų darbų aktą.
  8. Prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti pirkėjas veža savo sąskaita.
  9. Garantija negalioja, jei produkto serijos numeris buvo pašalintas, ištrintas, ištaisytas, pakeistas arba yra neįskaitomas ar kt.